News ed eventi

Akademicka Raprezentacja Polski - Uniwesjady -Neapol 2019
 

 

Polacy wyst?pi? w dziesi?ciu dyscyplinach na uniwersjadzie w Neapolu.

120 osób liczy na dzi? Akademicka Reprezentacja Polski, która 3 lipca rozpocznie udzia? w 30. Letniej Uniwersjadzie we w?oskim Neapolu. Wa?y si? jeszcze wyjazd do W?och kilkorga lekkoatletów, a decyzja w ich sprawie zapadnie w przysz?ym tygodniu.

Bia?o-czerwoni wyst?pi? w dziesi?ciu dyscyplinach. – Swoich reprezentantów mamy w judo, lekkiej atletyce, ?ucznictwie, p?ywaniu, siatkówce m??czyzn, strzelectwie sportowym, szermierce, taekwondo, tenisie i tenisie sto?owym – mówi Dariusz Piekut, sekretarz generalny AZS i szef polskiej misji uniwersjadowej.

Reprezentacja jest mniej liczna, ni? dwa lata temu w Tajpej, gdzie bia?o-czerwoni wystawili blisko dwustuosobow? ekip?, która startowa?a w czternastu dyscyplinach sportu. – Kadr? mamy mniejsz?, ale nie oznacza to, ?e s?absz?. Liczymy na kilku pewniaków i oczywi?cie mi?e niespodzianki, które zdarzaj? si? na ka?dych studenckich imprezach – dodaje Piekut. W akademickiej reprezentacji Polski s? studenci nie tylko polskich uczelni, bo dziewi?cioro kadrowiczów studiuje w Stanach Zjednoczonych.

Kto powinien si?gn?? po medale? W mocnym sk?adzie pojad? m.in. siatkarze, których na uniwersjadzie prowadzi? b?dzie bliski wspó?pracownik pierwszego trenera reprezentacji Polski Vitala Heynena Pawe? Woicki. W sk?adzie jest kilka gwiazd PlusLigi, m.in. wicemistrzowie Polski z ONICO Warszawa Jan Nowakowski i Piotr ?ukasik, Bart?omiej Lema?ski z Asseco Resovii Rzeszów, czy wyst?puj?cy w poprzednim sezonie w lidze w?oskiej rozgrywaj?cy Micha? K?dzierski. Siatkarze w tej chwili w trzynastoosobowym sk?adzie trenuj? na zgrupowaniu w Zakopanem, a przed uniwersjad? ze sk?adu odpadnie jeden z nich.

Sporo mocnych nazwisk jest w sk?adzie lekkoatletów, ze z?ot? medalistk? sprzed dwóch lat w rzucie m?otem Malwin? Kopron, czy jednym z najlepszych kulomiotów ?wiata Konradem Bukowieckim na czele. Jak zwykle spore nadzieje pok?adane s? w szermierce. O niespodziank? mo?e si? postara? wschodz?ca gwiazda polskiego tenisa sto?owego – Natalia Bajor.

– Starali?my si? wystawi? mo?liwie najmocniejsz? kadr?, na jak? nas sta?. W kilku dyscyplinach niestety by? konflikt terminów z innymi imprezami mistrzowskimi, co nie u?atwia?o zadania – mówi Piekut. Tak by?o cho?by w lekkiej atletyce, bo równocze?nie z uniwersjad? w szwedzkim Gävle odb?d? si? M?odzie?owe Mistrzostwa Europy.

Wyjazd kilku lekkoatletów jeszcze nie jest pewny, m.in. biegaj?cych na 400 metrów „Anio?ków Matusi?skiego” Patrycji Wyciszkiewicz i Martyny D?browskiej. – Ostateczna decyzja w sprawie Patrycji, Martyny oraz Marii Andrejczyk, Kajetana Duszy?skiego i Dariusza Kowaluka powinna zapa?? w przysz?ym tygodniu – t?umaczy Magdalena Wielgosz, kierownik Dzia?u Sportu Wyczynowego Akademickiego Zwi?zku Sportowego. Na li?cie rezerwowych s? jeszcze sprinterki Anna Pa?ys i Mariola Kara?.

Dwa lata temu w Tajpej Polacy zdobyli 25 medali – siedem z?otych oraz po dziewi?? srebrnych i br?zowych. W?ród kadrowiczów, którzy polec? do Neapolu, jest grono medalistów sprzed dwóch lat – Malwina Kopron, Klaudia Kardasz, Kamila Ciba, Agata Forkasiewicz, Konrad Bukowiecki (wszyscy lekkoatletyka), Kamila Pytka, Martyna Swatowska (obie szermierka) i Magdalena Leporowska (taekwondo). ??cznie we wszystkich letnich uniwersjadach od 1959 roku Polacy zdobyli 342 medale – 94 z?ote, 116 srebrnych i 132 br?zowe.

Uniwersjada rozpocznie si? w ?rod?, 3 lipca, a zako?czy 14 lipca. Udzia? naszych reprezentantów w zawodach uniwersjadowych wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki. Strategicznym Sponsorem Akademickiej Reprezentacji Polski jest Grupa LOTOS S.A.

 
04/07/2019
______________________________________
 
Ricerca tra le news

  VARSAVIA CAPITALE DELLA POLONIA
  I LUOGHI LEGATI A COPERNICO IN POLONIA
  BUON NATALE A TUTTI !!!
  PIATTI TIPICI DELLA VIGILIA DI NATALE IN POLONIA
  TRADIZIONI NATALIZIE IN POLONIA
  Il Presidente della Repubblica di Polonia a Palazzo Chigi
  Polonia: il presidente Duda in Italia per parlare di economia e coronavirus
  BUONE VACANZE A TUTTI !!!
  Coronavirus- COVID -19 Informazioni per chi vuole entrare in Polonia
  In occassione del centenario della nascita di Giovanni Paolo II, si segnala il libro
  25 aprile Anniversario della liberazione d'Italia- il ricordo del contributo decisivo dei Polacchi.
  75° anniversario della Seconda guerra mondiale La diplomazia in tempo di guerra - rubrica storica
  BUONA PASQUA A TUTTI !!!
  Cerimonia dello scoprimento della stele dedicata allo scrittore, giornalista e saggista polacco Gustaw Herling - Grudzinski, nel centenario dalla nascita
 
  Tombolato 1 - Dario dal Verme- Console Onorario di Polonia in Campania
  Seminario “ I POLACCHI I CAMPANIA”. 9 Dicembre 2019 ale ore 14.30 Palazzo delle Arti in via Dei Mille- Napoli
  11 NOVEMBRE, A POZNA? SI CELEBRA S. MARTINO E IL CORNETTO IGP
  Toni Servillo legge Requiem per il campanaro di Gustaw Herling
  Programma del festival letterario di Gustaw Herling Grudzinski Napoli 24-26 ottobre 2019
  Presentazione del libro di Carlo Improta
  L'ambasciatore Anna Maria Anders ha presentato le lettere credenziali al Presidente della Repubblica Italiana
  Turno Consolare 7.11.2019 Napoli
  Turno consolare Napoli- 12.09.2019
  Akademicka Raprezentacja Polski - Uniwesjady -Neapol 2019
  Il 4 Luglio 2019 a Napoli, inaugurazione de “Le Fiabe del Centrino”
  Il progetto
  Il Ministro Polacco Jan Kasprzyk in visita a Napoli, per il 100 anniversario della nascita di G. Herling- Grudzinski.
  Szymon un ragazzo disabile con la Fondazione
  Ministro polacco Jan Kasprzyk a Napoli per commemorare il 100°anniversario della nascita di Gustaw Herling Grudzinski
  LABORATORI CREATIVI PER I BAMBINI ITALIANI E ITALO POLACCHI.
  75 ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI MONTECASSINO Una delle battaglie più importanti e più feroci che decise le sorti della II guerra mondiale.
  TURNO CONSOLARE A NAPOLI 27.06.2019
  TRADIZIONI PASQUALI IN POLONIA
  Un oceano tra di noi» Incontro con la poetessa Anna Frajlich a Napoli lunedì 25 marzo 2019, ore 17.30 @Libreria Ubik | via Benedetto Croce, 28
  TURNO CONSOLARE A NAPOLI 18.04.2019
  Conferenza sulle modifiche nella normativa italiana in materia di obbligo di immatricolazione veicoli
  28 GENNAIO ORE 20.30 CINEMA METROPOLITAN A NAPOLI. PER TUTTI CITTADINI DELLE COMUNITà POLACCA ED EBRAICA IL PREZZO DEL BIGLIETTO è RIDOTTO.
  FILM COL WAD- ZIMNA WOJNA CINEMA MODERNISSIMO- NAPOLI- 24 GENNAIO 2019
  PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA LA PROIEZIONE DEL FILM
  TURNO CONSOLARE A NAPOLI 07.02.2019
  Spettacolo sul Ghetto di Varsavia e sul Diritto del Bambino al Rispetto: JANUSZ KORCZAK L'Ultima Strada per Treblinka, di ROBERTO GIORDANO.
  TURNO CONSOLARE 10 GENNAIO 2019
  BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 2019 !!!
  L' Ambasciata della Repubblica di Polonia in Roma e L'Istituto Polacco di Roma invitano alla Conferenza per il Centenario dell'Indipendenza della Polonia.
  Conferimento della
  Turno consolare a Napoli
  Celebrazioni in occasione del Centenario della Riconquista dell’Indipendenza da parte della Polonia
  27.10.2018 VIETRI SUL MARE CONFERENZA CIRCOLAZIONE VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO
  CONFERENZA SU CIRCOLAZIONE VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO E CON PATENTI RILASCIATE ALL'ESTERO IN PARTICOLARE IN POLONIA
  TURNO CONSOLARE 16 NOVEMBRE- NAPOLI
  L'anno 2019 sarà dedicato in Polonia alla memoria di Gustaw Herling -Grudzinski
  PROGRAMMA COMMEMORAZIONI DEL 74. ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI MONTECASSINO 16-19 MAGGIO 2018
  Nel 2002 il Parlamento polacco ha dichiarato il 2 maggio Festa dei Polacchi all’estero: un segno di riconoscenza per il “plurisecolare impegno dei polacchi all’estero nella lotta per la riconquista dell’indipendenza da parte della Polonia, per la lor
  Avviso Consolato Onorario della RP in Campania
  Il Consolato Onorario della Repubblica di Polonia in Napoli augura a tutti Buona Pasqua
  Dal 23 al 25 marzo 2018 Il Consolato Onorario della Repubblica di Polonia ha partecipato alla 22 edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, l’importante fiera che ogni anno vede la grande partecipazione degli operatori del settore turistico nazio
  Giovedì 15 Marzo 2018, in sede dell’Associazione Culturale Mediterraneo a Napoli alle ore 18.30 si è svolto un incontro con il giornalista e fotografo Roberto M. Polce e con la direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo di Roma Malgorzata
  Giovedì 15 Marzo 2018 , in sede dell’Associazione Culturale Mediterraneo a Napoli alle ore 18.30 si terrà un conferenza tenuta dal giornalista e fotografo Roberto M. Polce su “Capire la Polonia oggi, un paese enigmatico oltre le apparenze e i luoghi
  Il Carnevale in Polonia, nonostante sia ben diverso rispetto a quello italiano, è un periodo scandito da alcune festività importanti. Si dà quindi il via ai festeggiamenti dopo Capodanno e si procede verso il Giovedì Grasso (Tlusty Czwartek) fino all
  3 febbraio 2018 il Console Onorario della RP Dario dal Verme ha partecipato a Caserta alla VIII Edizione del Festival della Vita a cui ha concesso il patrocinio. In questa occasione al Console è stato conferito il premio nazionale Festival Della Vit
  1 febbraio 2018 alle ore 20.00 al cinema La Perla a Napoli si è svolta la proiezione del film “La Signora dello Zoo di Varsavia” in commemorazione della Giornata della Memoria. L’evento è stato organizzato dal Consolato Onorario della Repubblica di
  29 gennaio 2018 il Console Onorario della RP Dario dal Verme ha partecipato ed è intervenuto alla conferenza dedicata alla Giornata della Memoria organizzata dal Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica,(CIRB), il Comitato Etico e il Seminario
  L’11 gennaio il Console Onorario della Repubblica di Polonia per la Regione Campania – Dario dal Verme ha partecipato all’inaugurazione della Mostra Antologica della pittrice polacca Barbara Karwowska, che si è svolta al Castel dell’ Ovo a Napoli. L
  Dal 25 febbraio al 3 marzo 2018 nella località di Krynica Zdroj avranno luogo le Olimpiadi Invernali polacche. Si invitano tutti i cittadini polacchi sopratutto quelli residenti all’estero. Info: http://www.igrzyskazimowe.wspolnotapolska.org.pl/
  IL CONSOLATO ONORARIO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA IN CAMPANIA AUGURA A TUTTI FELICE ANNO NUOVO 2018
  AUGURI DI NATALE
  La reliquia di primo grado di San Giovanni Paolo II arriva a Caiazzo- Caserta
  AVVISO
  Mostra Dall'Argilla di Boleslawiec
  AVVISO. CONSOLATO ONORARIO RP IN NAPOLI SARA’ CHIUSO.
  CONSOLATO RESTERA' CHIUSO PER FERIE DAL 08.08.2017 AL 04.09.2017
  Museo Duca di Martina, Villa Floridiana Sabato 1 aprile 2017, ore 11 Un fragile viaggio. Porcellane da Venezia, Napoli e Varsavia Incontro con Agnese Pudlis
  Conferenza
  Palermo 8 marzo, Aperte le iscrizioni al corso base di lingua polacca “Dobre”
  Domenica 26 gennaio Radio3 Rai presenta Gustaw Herling-Grudzinski e la sua Napoli.
  La presentazione del volume Libri rari dell’Accademia Polacca di Roma. Libri sull’arte di Arkadiusz Wagner È STATA CANCELLATA.
  SI CERCA !! PERSONA SCOMPARSA!!!!
  Spettacolo “NASZA KLASA (La nostra classe)” di Tadeusz Slobodzianek
  Evento
  Felice Anno Nuovo!
  Tomasz Orlowski in visita ufficiale a Napoli
  Martedi 25.10.2016, Consolato Onorario RIMMARA' CHIUSO
  Cerimonia d’apertura della GMG
  Conferenza del col. Phillip Cuccia, The Polish Legion in Italy 1796-1799
  Apertura del Padiglione polacco alla Biennale di Architettura a Venezia
  Il Presidente della Repubblica di Polonia Andrzej Duda a Napoli e Pompei
  Offerta di lavoro
  Visita del Ministro degli Affari Esteri polacco Witold Waszczykowski a Roma
  Omaggio al regista polacco Andrzej Zulawski
  SI CERCA !! PERSONA SCOMPARSA!!!
  Appello ai mass media
  Si cerca . Persona scomparsa Kamil Wojcik !
  Auguri di Buon Natale!
  Martedi 08 dicembre Konsolato Onorario sarà chiuso.
  Una audioguida per i turisti polacchi.
  Presentazione del logo del Vertice NATO 2016 di Varsavia
  Presidente Duda ha incontrato la comunità polacca in Italia
  Commemorazioni del 2° Corpo di Armata polacco in Puglia e Basilicata
  Convegno „Copernicus Programme. A new opportunity for the enhanced cooperation”
  Incontro dell’Ambasciatore Tomasz Orlowski con il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi
  70° anniversario dell’inaugurazione dell’Ossario a Forno di Coazzo
  Giuramento del governo guidato dal primo ministro Beata Szydlo.
  Witold Waszczykowski – nuovo ministro degli affari esteri
  Concerto di musica classica a Napoli
  Consegna dell’exequatur al Console Onorario della Repubblica di Polonia in Bologna
  Premio Cultura Mediterranea assegnato polacco Marek Halter
  Accordo tra i ministri dell’ambiente polacco e italiano sulla vendita delle quote di emissione dei gas serra
  Autunno dei film polacchi durante EXPO 2015
  MOSTRA Internazionale d’Arte Contemporanea ITALIA – POLONIA
  Premio Solidarietà al polacco Apoloniusz Rajwa
  Museo di Katyn
  Più conoscenza - meno paura - i profughi in Polonia - un’azione di informazione
  Mostra d’Arte Contemporanea ITALIA – POLONIA “ ISTANT processi paralleli”
  Maratea rende omaggio a Irena Sendler
  Il Presidente Andrzej Duda
  CONSOLATO RESTERA' CHIUSO PER FERIE
  Il corso Arte
  La cucina italiana... alla polacca
  INVITO La cucina polacca all'italiana.
  Premio Internazionale per la Cultura e la Pace 2015
  CERCHIAMO PERSONA SCOMPARSA!!
  Celebrazioni per il 224
  L'ambasciatore Tomasz Orlowski ha presentato le lettere credenziali al Presidente della Repubblica Italiana
  È morto l’ex capo della diplomazia, il prof. Wladyslaw Bartoszewski
  OFFERTA DI LAVORO
  Polonia Expo 2015
  SI CERCA!! PERSONA SCOMPARSA
  L’ultimo saluto a Lidia Croce
  Tomasz Orlowski nuovo Ambasciatore della Repubblica di Polonia in Italia
  Consultazioni politiche italo-polacche
  SI CERCA!!PERSONA SCOMPARSA
  GIORNATE DELLA MEMORIA E DEL DIALOGO 2015
  A Campo de’ Fiori una targa con il poema di Milosza
  2dicembre Napoli Convegno dedicato a Gustaw Herling. Non mancare!!
  Znaleziono
  Incidente stradale. Quatro persone morte: 2 cittadini polacchi e due italiani
  WizzaAir continuerà!!!
  Enigma. Decifrare la Vittoria”: Mostra
  Mostra
  Spotkanie w zakresie ubezpieczenia spoleczne dla Polakow pracujacych we Wloszech
  In attesa del settantennale della distruzione di Cassino e Montecassino: alla riscoperta della Cavendish Road. Da Caira a Montecassino tra storia e ricordo
  Integrazione della Popolazione Immigrata
  Celebrazioni del 69° anniversario della Battaglia di Montecassino
  Corsi gratuiti di guida sicura!!!
  Viaggia facile con Wizz Air!
  Dal 4 dicembre 2012 è operativo l'ufficio delle sede di Napoli

News