Skip to content

XXVII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech

Po rozpoczęciu obrad przez prezesa ZPwW, Urszulę Stefańską-Andreini, głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy przemówił Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adam Kwiatkowski, wyrażając wdzięczność, w imieniu własnym i Pary Prezydenckiej, za wieloletnią i wielostronną działalność Polonii we Włoszech. Następnie odczytany został list Ambasadora RP w Rzymie, Anny Marii Anders i miały miejsca przemówienia Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Kawalerów Maltańskich, Janusza Kotańskiego oraz Stałego Przedstawiciela RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, Ambasadora Artura Polloka.

W zjeździe uczestniczyli również senatorowie RP Halina Bieda i Wojciech Ziemniak, którzy odczytali list skierowany do Polonii przez Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Głos zabrali ponadto Tatiana Čepukoit ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Tadeusz Pilatprezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Do reprezentantów stowarzyszeń członkowskich ZPwW przybyłych na XXVII Walny Zjazd przemówili również przedstawiciele polskich instytucji i urzędów świeckich i kościelnych z Rzymu i Mediolanu. Słowa uznania dla środowiska polonijnego we Włoszech wyrazili też uczestniczący w porannych obradach konsulowie honorowi.

Natomiast podczas wieczornej części spotkania Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył Medalami Pro Bono Poloniae: Fundację Rzymską imienia Margrabiny Umiastowskiej, Związek Polaków we Włoszech oraz jego Prezesa Honorowego ks. Mariana Burniaka za upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych, a także krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza granicami Kraju. Po zakończeniu części oficjalnej, zebrana w siedzibie Ambasady RP Polonia oraz goście prowadzili rozmowy w kuluarach.

Po rozpoczęciu obrad przez prezesa ZPwW, Urszulę Stefańską-Andreini, głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy przemówił Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adam Kwiatkowski, wyrażając wdzięczność, w imieniu własnym i Pary Prezydenckiej, za wieloletnią i wielostronną działalność Polonii we Włoszech. Następnie odczytany został list Ambasadora RP w Rzymie, Anny Marii Anders i miały miejsca przemówienia Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Kawalerów Maltańskich, Janusza Kotańskiego oraz Stałego Przedstawiciela RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, Ambasadora Artura Polloka.

W zjeździe uczestniczyli również senatorowie RP Halina Bieda i Wojciech Ziemniak, którzy odczytali list skierowany do Polonii przez Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Głos zabrali ponadto Tatiana Čepukoit ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Tadeusz Pilatprezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Do reprezentantów stowarzyszeń członkowskich ZPwW przybyłych na XXVII Walny Zjazd przemówili również przedstawiciele polskich instytucji i urzędów świeckich i kościelnych z Rzymu i Mediolanu. Słowa uznania dla środowiska polonijnego we Włoszech wyrazili też uczestniczący w porannych obradach konsulowie honorowi.

Natomiast podczas wieczornej części spotkania Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył Medalami Pro Bono Poloniae: Fundację Rzymską imienia Margrabiny Umiastowskiej, Związek Polaków we Włoszech oraz jego Prezesa Honorowego ks. Mariana Burniaka za upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych, a także krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza granicami Kraju. Po zakończeniu części oficjalnej, zebrana w siedzibie Ambasady RP Polonia oraz goście prowadzili rozmowy w kuluarach.

Info ze strony: https://www.gov.pl/web/wlochy/xxvii-walny-zjazd-zwiazku-polakow-we-wloszech2

Share: