Skip to content

Informacje i usługi konsularne

Paszporty

Konsul honorowy nie wydaje paszportów.

Dyżury konsularne w Konsulacie Honorowym w Neapolu odbywają się średnio co dwa miesiące.

Ważny dokument paszportowy:

  • uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą,
  • poświadcza obywatelstwo polskie,
  • poświadcza tożsamość osoby w nim wskazanej (w zakresie danych, jakie zawiera dokument).

Paszport wydany osobie, która nie ukończyła 13 lat jest ważny 5 lat od daty jego wydania, a wydany osobie powyżej 13-go roku życia – 10 lat od daty jego wydania.

Paszport zawiera mikroprocesor, w którym zamieszczone są dane biometryczne: wizerunek twarzy i odciski palców.

Pamiętaj! W przypadku osób, które zawarły małżeństwo za granicą, do odnowy paszportu konieczne jest, aby małżeństwo było zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.

Paszport tymczasowy mogą otrzymać:

  • osoby przebywające czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,
  • osoby przebywające za granicą, na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w RP (jeśli wyrażą takie życzenie i złożą wniosek o wydanie tego dokumentu),
  • osoby przebywające w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  • osoby przebywające w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
  • osoby, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

Okres ważności paszportu tymczasowego nie może przekroczyć 12 miesięcy od daty jego wydania.

Planując podróż za granicę, zapoznaj się z aktualnymi przepisami określającymi zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium danego państwa, w tym – w zakresie dotyczącym wymaganego okresu ważności paszportu oraz możliwości przekroczenia granicy na podstawie paszportu tymczasowego.

W przypadku osób, które zawarły małżeństwo za granicą, do odnowy paszportu konieczne jest, aby małżeństwo było zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. Jeśli małżeństwo zawarte za granicą nie jest zarejestrowane w USC w Polsce, składając wniosek o wydanie paszportu należy obowiązkowo złożyć wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa, umawiając się w tym celu na dwa spotkania w systemie e-konsulat. Szczegółowe informacje dotyczące transkrypcji znajdują się tutaj. Podstawa prawna art. 104 ust. 5 ustawy Prawo o Aktach Stanu Cywilnego z dnia 16 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 709).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych

Wszystkie szczegόłowe informacje dotyczące spraw paszportowych znajdują się na stronie pod linkiem:

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/wlochy/sprawy-paszportowe-informacje-ogolne