Skip to content

Przydatne linki

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Prezydenta
ul.Wiejska 10, 00-902 Warszawa
tel 48.22.6952900
fax 48.22.695.22.57
http://www.prezydent.pl/

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ul.Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
tel 48.22.6942500
fax 48.22.6942252
http://www.sejm.gov.pl/

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
ul.Wiejska 6, 00-902 Warszawa
tel 48.22.6942500
fax 48.22.6210630
http://www.senat.gov.pl/
webmaster@nw.senat.gov.pl

Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie1/3, 00583 Warszawa
tel 48.22.6946000
fax 48.22.6282805
http://www.kprm.gov.pl/

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
tel 48.22.6280461, 6297241, 6280768
fax 48.22.6286953
http://www.men.gov.pl/  

Ministerstwo Finansów 
ul. ?wi?tokrzyska 12, 00-916 Warszawa
tel 48.22.6945555
fax 48.22.8266352
http://www.mf.gov.pl/
info@mofnet.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki
pl. Trzech Krzy?y 3/5, 00507 Warszawa
tel 48.22. 6935000
fax 48.22.6934001
http://www.mg.gov.pl/
www@mg.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Krakowskie Przedmie?cie15/17, 00071 Warszawa
tel 48.22.6200231, 8267533
fax 48.22.8267533
http://www.mkidn.gov.pl/
gp@mkidn.gov.pl

Ministerstwo Infrastruktury
www.tt.gov.pl
www.mb.gov.pl
www.mgm.gov.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej 
ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa
tel 48.22.628 00 31, 6873339
fax 48.22.845 53 78
http://www.wp.mil.pl/
pimon@wp.mil.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
tel 48.22.6610100, 6610201
fax 48.22.6610116
http://www.mpips.gov.pl/
BIP@mpips.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel 48.22.6231000
fax 48.22.6292894
http://www.minrol.gov.pl/
kancelaria@minrol.gov.pl

Ministerstwo Skarbu Pa?stwa 
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa
tel 48.22.6958000, 6959000
fax 48.22.6281914
http://www.mst.gov.pl/
minister@mst.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
tel 48.22.5212888, 5212628
fax 48.22.6213095
http://www.ms.gov.pl/
fczernicki@cors.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
tel 48.22.6210251
fax 48.22.6289983

http://www.mswia.gov.pl/
wp@mswia.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa 7
tel 48.22.5239000
fax 48.22.6290500
http://www.msz.gov.pl/
rzecznik@msz.gov.pl   

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 02-922 Warszawa 
tel 48.22.8250001, 8254001
fax 48.22.572224
http://www.mos.gov.pl/
info@mos.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
tel 48.22.8312324
fax 48.22.6359245
http://www.mzios.gov.pl/
rzecznik@mz.gov.pl

Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14, 00-921 Warszawa
tel 48.22.2443142
fax 48.22.2443255
http://www.msport.gov.pl
rzecznik@msport.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Ho?a 20, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53
tel. 48 22 529 27 18
fax 48 22 628 09 22
www.nauka.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
tel. 48 22 461 30 00
www.mrr.gov.pl/Kontakt/

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Al. J.Ch. Szucha 21, 00-580  Warszawa
tel  48.22.6947541,  6946202
fax 48.22.6947443
http://www.ukie.gov.pl
info@mail.ukie.gov.pl

Archiwa Państwowe
ul.D?uga6, 00-950  Warszawa
tel  48.22.8313206
fax  48.22.8317563
http://www.archiwa.gov.pl/

Centralny Urząd Celny
ul.?wi?tokrzyska12,
00-916  Warszawa
tel  48.22.6943194
fax  48.22.873427
http://www.guc.gov.pl/
info@guc.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208,
00-925 Warszawa
tel  48.22.8252215, 6083453
fax 48.22.6083863