Skip to content

Informacje i usługi konsularne

Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu małżeństwa w polskim rejestrze stanu cywilnego

Wniosek można złożyć we właściwym terytorialnie urzędzie konsularnym RP.

Jakie dokumenty musisz złożyć?

  1. wniosek o transkrypcję (dostępny w urzędzie konsularnym lub do pobrania),
  2. oryginał zagranicznego aktu małżeństwa, 
  3. tłumaczenie zagranicznego aktu małżeństwa dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

Pamiętaj! Dokumenty sporządzone w języku obcym musisz złożyć wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

  • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
  • tłumacz przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
  • konsula.

Pamiętaj! Jeżeli w zagranicznym akcie małżeństwa ma informacji na temat nazwiska noszonego przez małżonków po zawarciu małżeństwa oraz na temat nazwisk noszonych przez dzieci zrodzone z tego związku małżeńskiego – możesz przy składaniu wniosku o transkrypcję zawrzeć także oświadczenia w tej sprawie albo złożyć przed konsulem oświadczenie do protokołu.

Dodatkowe informacje pod linkiem: https://www.gov.pl/web/wlochy/transkrypcja-zagranicznego-aktu-malzenstwa

Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu urodzenia w polskim rejestrze stanu cywilnego

pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/wlochy/transkrypcja-rejestracja-zagranicznego-aktu-urodzenia-w-polskim-rejestrze-stanu-cywilnego