Skip to content

Informacje i Usługi Konsularne

Sprawy prawne (affari legali)

Wszystkie informacje dotyczące spraw prawnych w tym:

  • stanu cywilnego,
  • legalizacji dokumentόw urzędowych,
  • spraw notarialnych,
  • tłumaczeń,
  • potwierdzenia profilu zaufanego e PUAP,
  • zaświadczenia o sprowadzenie zwłok i prochόw do kraju,
  • spraw dot. obywatelstwa polskiego,
  • spraw spadkowych,
  • informacji nt uzyskania zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

znajdują się na stronie pod linkiem: https://www.gov.pl/web/wlochy/sprawy-prawne