Skip to content

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Informacja podstawowa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził na dzień 9 czerwca 2024 r., wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborcy przebywający za granicą będą mogli oddać głos w obwodach głosowania, które zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy utworzy Minister Spraw Zagranicznych.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym informacja o obwodach głosowania utworzonych za granicą zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej do dnia 20 maja 2024 r.

Utworzenie obwodów głosowania za granicą otworzy możliwość składania wniosków o ujęcie w spisach wyborców sporządzanych przez konsulów, w tym również za pośrednictwem aplikacji eWybory.

Kalendarium

Terminy wykonania czynności wyborczych przez konsula w wyborach do Parlamentu Europejskiego:

  • Do 20 maja konsul publikuje w formie obwieszczenia, informację o numerach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach komisji.
  • 20 maja upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez Pełnomocników wyborczych.
  • 23 maja upływa termin powołania przez konsula obwodowych komisji wyborczych.
  • 4 czerwca upływa termin przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców.
  • Do 6 czerwca można złożyć do konsula wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
  • Dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9 czerwca 2024 r. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą odbywa się między godz. 7.00 a 21.00 czasu miejscowego. Jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym (8 czerwca 2024 r.).

e-Wybory – zarejestruj się w spisie wyborców za granicą

e-Wybory to usługa elektroniczna udostępniana przez Ministra Spraw Zagranicznych służąca wyborcom do zgłaszania się do spisów wyborców sporządzanych przez konsulów.

Usługa zostanie uruchomiona po utworzeniu przez Ministra Spraw Zagranicznych obwodów głosowania za granicą. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, informacja o utworzeniu obwodów oraz o ich numerach i siedzibach zostanie podana do wiadomości publicznej do 20 maja 2024 r.

Korzystanie z usługi eWybory w celu zgłaszania się do spisu wyborców będzie możliwe do 5 dnia przed dniem wyborów, tj. do 4 czerwca 2024 r.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z urzędami konsularnymi we Włoszech

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Rzymierzym.konsul@msz.gov.pl+39 06 362 04 309
Konsulat Generalny RP w Mediolaniemediolan.konsul@msz.gov.pl+39 02 453 81 500

Informacje ze strony:

https://www.gov.pl/web/wlochy/wybory-do-parlamentu-europejskiego-2024

Share: