Skip to content

Okrągły stół stowarzyszeń polonijnych w Ambasadzie RP w Rzymie

W sobotę 28 stycznia w siedzibie Ambasady RP w Rzymie odbyło się posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej w formie okrągłego stołu. Tym razem, odpowiadając na zapotrzebowanie zgłaszane przez wiele środowisk polonijnych, Ambasador Anna Maria Anders zaprosiła na obrady przedstawicieli stowarzyszeń polonijnych z całych Włoch.

W obecności Konsul RP w Rzymie Agaty Ibek-Wojtasik, Konsul Generalnej RP w Mediolanie Anny Golec-Mastroianni, Dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie Adrianny Siennickiej oraz Jacka Żura – I radcy z Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ rozmawiano o finansowaniu działalności polonijnej, ofercie stowarzyszeń polonijnych działających w południowych, środkowych i północnych Włoszech, możliwościach współpracy oraz zaangażowaniu młodzieży. Z obradującymi połączył się również online dyrektor Jan Badowski, który przedstawił rolę KPRM w finansowaniu działalności polonijnej. W drugiej części łączenia odpowiadał na pytania zgromadzonych w sali przedstawicieli stowarzyszeń polonijnych z Włoch.

W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób. Zabierając głos, uczestnicy opowiadali o swoich doświadczeniach współdziałania z włoskim środowiskiem lokalnym, o największych sukcesach oraz głównych bolączkach. Lunch był okazją do indywidualnych rozmów w kuluarach, dzielenia się pomysłami oraz nawiązywania kontaktów i nowych znajomości. Stwierdzono zgodnie, że tego rodzaju spotkania są doskonałym źródłem wiedzy i inspiracji i powinny stać się cykliczną inicjatywą.

Info: https://www.gov.pl/web/wlochy/okragly-stol-stowarzyszen-polonijnych-w-ambasadzie-rp-w-rzymie

Share: