Skip to content

PAIH powołuje zespół ds. Ukrainy

Główne obszary działania zespołu wsparcia biznesu #PAIH:
• Relokacja przedsiębiorstw do Polski. PAIH zapewni wsparcie w m.in. wyszukiwaniu terenów pod inwestycje, magazynów lub ogólnie rozumianych lokalizacji, gdzie firmy mające oddziały na terenach zagrożonych będą mogły przenieść swoją działalność. Oferta ta skierowana jest do firm nie tylko polskich ale także pochodzących z krajów UE.
• Wsparcie eksportu. PAIH wspomoże przedsiębiorców w znalezieniu nowych rynków zbytu dla zakontraktowanych czy już wyprodukowanych na ten rejon towarów.
• Pomoc dla firm z branż, które ucierpiały ze względu na ograniczenie surowców i komponentów do produkcji pozyskiwanych z terenów objętych wojną. PAIH wskaże przedsiębiorcom m.in. gdzie znajdują się dane surowce.
 
Szczegóły na:
https://www.paih.gov.pl/20220307/zespol_ds_ukrainy?fbclid=IwAR3yidrDKKfI_5jGl2lIxV6HzpJZ5jQRRsQ6O75YrJiYvrO1MV0_FtqjpEQ
lub na stronie fb:
https://www.facebook.com/PAIH.gov
 
Share: