Skip to content

Ułatwienia w składaniu wniosków paszportowych dla dzieci do 12 lat.

Od 31 marca 2023 r. wnioski o wydanie dokumentu paszportowego dziecku do 12 roku życia będzie można złożyć online – bez konieczności wizyty w urzędzie konsularnym. Warunkiem będzie posiadanie przez wnioskodawców podpisu elektronicznego lub zaufanego.

Aby skorzystać z nowej e-usługi paszportowej matka lub ojciec, a także ustanowiony przez sąd opiekun prawny lub kurator dziecka, które nie ukończyło 12 lat i potrzebuje paszportu lub paszportu tymczasowego, musi posiadać podpis elektroniczny: podpis kwalifikowanypodpis osobisty lub podpis zaufany. Dziecko natomiast musi mieć nadany numer PESEL. 

Nowa e-usługa pozwoli złożyć wniosek o dokument paszportowy dla dzieci, które nie ukończyły 12 lat i mają już nadany numer PESEL, bez potrzeby umawiania wizyty w urzędzie konsularnym.

Odbiór gotowego dokumentu dla dziecka w wieku 5-12 lat będzie wymagał osobistej wizyty dziecka z jednym rodzicem, opiekunem prawnym lub kuratorem w urzędzie (bez umawiania wizyty).

WAŻNE! Dla dzieci, które nie mają nadanego numeru PESEL, można wnioskować o paszporty lub paszporty tymczasowe wyłącznie w urzędach konsularnych, po umówieniu wizyty w systemie e-Konsulat. Aby konsul nadał numer PESEL, dziecko musi posiadać odpis polskiego aktu urodzenia. Trzeba więc zarejestrować zagraniczny akt urodzenia dziecka w urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Rejestracji można dokonać osobiście, przez pełnomocnika w Polsce lub za pośrednictwem urzędu konsularnego.

Aby od 31 marca 2023 r. móc korzystać z nowej e-usługi i bez wizyty w urzędzie konsularnym załatwić sprawę paszportową dziecka wyposaż się w podpis elektroniczny: podpis kwalifikowanypodpis osobisty lub podpis zaufany. Szczegółowe informacje na temat usługi dostępne są na portalu gov.pl.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka złożony online wpłynie do właściwego urzędu konsularnego, który może się z Tobą skontaktować, jeśli wniosek będzie wymagał korekty lub konieczne będzie załączenie dodatkowych dokumentów.

Informacje ze strony: https://www.gov.pl/web/wlochy/nowa-usluga-paszportowa

Share: