Skip to content

Jubileusz 50-lecia Szkoły polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie.

#PolishHeritageDaysPolacy światu#jubileusz50leciaszkołypolskiejwrzymieSzkola Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie świętowała Jubileusz 50-lecia, który swoim honorowym patronatem objęła Małżonka Prezydenta RP, pani Agata Kornhauser-Duda. Na zaproszenie Ambasador Anny Marii Anders w piątkowe popołudnie uczniowie zaprezentowali w ogrodach Ambasady, specjalnie przygotowany na tę okazję autorski spektakl „50 lat minęło!” Najmłodsi natomiast ucieszyli publiczność wiązanką tańców ludowych. Grono pedagogiczne, w uznaniu zasług dla oświaty i wychowania, zostało wyróżnione Medalami Komisji Edukacji Narodowej przyznanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Jubileusz obecnością swoją zaszczycili również Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski, Senator Kazimierz Michał Ujazdowski, Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Senator Halina Bieda, Naczelnik w Departamencie Współpracy Międzynarodowej MEiN Małgorzata Żuk, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Barbara Talik, Rektor Kościoła Św. Stanisława w Rzymie ks. Paweł Ptasznik oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół polonijnych. W drugim Dniu Obchodów, które odbyły się w siedzibie Szkoły, mogliśmy z kolei podziwiać uczniowski spektakl „Co to znaczy Polska Szkoła?” Dzięki ogromnemu wysiłkowi Rady Rodziców cała Szkoła przybrała biało-czerwone barwy, a goście kosztowali polskich specjałów. Uroczystościom towarzyszyła multimedialna wystawa „Szkoła Polska – dlaczego tak?”, dofinansowana przez placówkę ze środków polonijnych MSZ, w której absolwenci opowiadali o swoich szkolnych doświadczeniach. Gratulujemy i życzymy kolejnych pięknych 50 lat!

Informacja ze strony https://www.facebook.com/profile.php?id=100064822689847

Share: