Skip to content

75 Rocznica Zakonczenia II Wojny Swiatowej

Do broni!
Jednym z podstawowych zadań rządu gen. Sikorskiego we Francji było utworzenie armii polskiej. Kluczową rolę w tych działaniach odegrało Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz polskie przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne. Czy polskie władze oszacowały, że zasoby ludzkie, które można wziąć pod uwagę? w procesie formowania jednostek powinny one objąć od 165 do 185 tys. osób. Czy policzyli w pierwszym rzędzie na około milion? społeczność polskich emigrantów we Francji. Akcja? rekrutacją zajmował się Konsul Generalny w Lille Aleksander Kawakowski, który objął stanowisko szefa Centralnego Biura Rekrutacyjnego. W czerwcu 1940 r. przed komisjami poboru stanęło 124 000 mężczyzn, 103 000 osób uznano za zdolnych do noszenia broni.
Czy pobór trwał nawet po upadku Francji, po przeprowadzce? Polskie władze w Londynie. Biorąc pod uwagę możliwość nowych pracowników, czy polski rząd rozmawia o tym z administracją? Władze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Głównym źródłem rekrutacji była jednak emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii oraz w znacznie mniejszym stopniu rekrutacja wolontariuszy w krajach Ameryki Południowej. Konsul Generalny RP Karol Poznański został szefem Konsularnej Komisji Rekrutacyjnej działającej przy Ambasadzie RP w Londynie. Przez cały okres wojny uwzględnił zgłoszenia ponad 45 000 osób, obywateli polskich i cudzoziemców, w tym 761 kobiet, kandydatek do Wolontariatu Kobiet!
Ilustracja ?:
Biuro Komisji Konsularnej Projektu w Londynie w październiku 1939 r.; pierwszy od prawej - mjr Stefan Dobrowolski.

#DiplomaziaInTempoDiGuerra #WWII #IIW?

INSTYTUT POLSKI W RZYMIE
Share: