Skip to content

Zagrożenie aktywnością wulkaniczną – pismo Prefektury w Neapolu

Do Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Rzymie wpłynęła informacja przekazana nam przez Prefekturę w Neapolu, Wydział Obrony Cywilnej (Protezione Civile) o szczególnej aktywności wulkanu na Polach Flegrejskich. Wielu z Państwa doświadcza jej osobiście. Pozostali bez wątpienia słyszeli o tym zagrożeniu, powtarzających się w ostatnim czasie wstrząsach oraz innych objawach przypominających, że mowa jest o jednym z najbardziej niebezpiecznych obszarów wulkanicznych i sejsmicznych w Europie.

Wydział Obrony Cywilnej Prefektury w Neapolu wystosował do nas prośbę o poinformowanie obywateli polskich mieszkających w regionie Neapolu, a w szczególności na terenach gmin Pozzuoli, Bacoli a w mieście Neapol w dzielnicach Bagnoli oraz części Soccavo Pianura i Posillipo, o silnym wypiętrzeniu gruntu (brandissismico), na skutek rojów sejsmicznych na Polach Flegrejskich. Ryzyko wulkaniczne odnosi się także do terenów Monte di Procida, Giugliano di Campania, Quarto i Marano di Napoli. Dotychczas nigdy nasza Ambasada nie otrzymywała tego typu powiadomień. Świadczy to o wzmożonym działaniu włoskich służb. Potencjalnego zagrożenia nie można więc lekceważyć.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą i apelem o to, aby zwracać uwagę na wiadomości pojawiające się w wiarygodnych mediach a przede wszystkim na komunikaty publikowane przez władze. W przypadku, gdy uznają one, że ryzyko kataklizmu jest realne, lub gdy do tego kataklizmu już dojdzie – należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zaleceń i poleceń służb. W przypadku takim Ambasada RP również będzie działać w trybie kryzysowym i będzie świadczyła pomoc Polakom na zagrożonym obszarze. Podkreślam jednocześnie, że obecnie taka sytuacja nie ma miejsca a niezbezpieczeństwo pozostaje potencjalne.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji dotyczących zagrożenia mogą Państwo skontaktować się z właściwą terytorialnie jednostką Obrony Cywilnej (Protezione Civile) lub z gminą miejsca Państwa zamieszkania. Na stronie https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/vulcanico/vulcani-italia/campi-flegrei/ znaleźć można informacje na temat kaldery na Campi Flegrei.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o rozpropagowanie powyższych informacji wśród członków rodzin a także bliższych i dalszych znajomych.

Informacja: Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Rzymie.

Share: