Skip to content

Życzenia kierownictwa MSZ z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą przekazujemy Państwu przesłanie Ministra Spraw Zagranicznych Zbigniewa Raua oraz list Sekretarza Stanu w MSZ ds. Polonii Szymona Szynkowskiego vel Sęka

Drodzy Rodacy!

Szanowni Państwo!

Polonia i Polacy za granicą to trwałe partnerstwo i nieustające źródło inspiracji.  Jako społeczność międzynarodowa, którą łączy polska tożsamość, jesteście żywą tkanką narodu. Żyjąc i współtworząc społeczność polską w najróżniejszych częściach świata dajecie Państwo – każdego dnia Waszej wytrwałej pracy i społecznego zaangażowania – świadectwo trwania. Trwania języka, wiary, pamięci o przodkach i dumy z polskiej historii. Świadectwo najlepszych cech narodowych ukształtowanych tradycją rodziny, tolerancji, wolności oraz niepodległości. Nie jest dziełem przypadku, że doroczny Dzień Polonii i Polaków za Granicą współtworzy Majowe Święto i wraz z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Świętem Konstytucji 3 Maja pozwala z dumą i mocnym przekonaniem bezsporności myśleć o rozwoju i przyszłości naszego kraju. Myśleć o tym, jaką w tym trudnym dla światowego pokoju czasie wspólnotę tworzymy razem.        

O sile tożsamości i wyznawanych wartości przekonujemy się w obliczu zagrożeń oraz wyzwań w ich rozlicznych aspektach i wymiarach. Doświadczają tego – i dlatego posiadają najlepszą wiedzę o zagrożeniach i wyzwaniach – nasi Rodacy spoza granic kraju. Na Ukrainie trwa wojna. Dramatycznie pogorszyła się sytuacja mniejszości polskiej na Białorusi, w tym perspektywy zachowania tożsamości, kultury, języka polskiego oraz realizacji praw obywatelskich i społecznych. Tragiczne doświadczenie wynikające z zagrożeń dla życia, zdrowia oraz wolności mają nasi Rodacy złączeni wspólnotą losu ze społeczeństwem, w którym żyją i doznają skutków wojny, przemocy czy też represji. Mniej dramatyczne doświadczenia mają Ci z nas na świecie, którym przyszło bezpośrednio zmierzyć się z ryzykiem Covid-19 i skutkami pandemii. W tym wymiarze wspaniale sprawdziła się okazana przez Was, nasi Rodacy, solidarność i społeczna aktywność w niesieniu pomocy potrzebującym.

Wyzwań jest więcej. Choć nie tak dramatyczne, wymagają od nas konsekwencji i zaangażowania. Dotyczy to tak szerokiego spektrum spraw jak prawa dziecka w państwach trzecich, podtrzymanie ojczystej mowy, rozwój polskiej edukacji, szerzenie prawdy historycznej, obrona dobrego imienia Polski, repatriacja czy Karta Polaka. Coraz poważniejszym wyzwaniem staje się walka z dezinformacją. Wobec agresywnej narracji rosyjskiej i działań Kremla oraz Mińska to walce z dezinformacją należy poświęcić rosnącą uwagę i czujność.

Z ogromną satysfakcją stwierdzam, że postawa Polonii i Polaków za granicą, wkład we wspólnotę jaką razem tworzymy, była i jest godna pochwały. Tym bardziej, że jako partnerzy działań międzynarodowych Wy – Polacy w najróżniejszych zakątkach świata – żywo i bezprzykładnie odpowiedzieliście na szereg inicjatyw współpracy zaproponowanych przez Rząd RP oraz resort spraw zagranicznych. Wspomnę o szerokim odzewie i rezultatach kampanii informacyjnej „Polska w Twoim domu”, akcji solidarnościowej „Polonia4Neighbours”, panelach szczepionkowych i tożsamościowych, akcji „Solidarni z Białorusią” czy najnowszej, wynikającej z potrzeby chwili akcji solidarnościowej #PoloniazUkrainą w ramach pomagamukrainie.gov.pl. Dlatego Ministerstwo Spraw Zagranicznych i polskie placówki zagraniczne z roku na rok zwiększają ofertę na rzecz rozwoju środowisk polskich poza granicami kraju. Dla Was dofinansowujemy infrastrukturę polonijną oraz media polonijne. Wspieramy edukację i chcemy rozwijać polonijny sport i harcerstwo. Planujemy włączanie się naszych rodaków w promocję Polski i organizację działań w ramach akcji społecznościowej „Dni Polskiego Dziedzictwa za granicą”. Poprzez realizację projektu „Dzieje hymnu polskiego” pragniemy upamiętnić i wspólnie świętować rocznice związane z powstaniem „Mazurka Dąbrowskiego”.

Pragnę Państwa zapewnić, że w tych trudnych chwilach, gdy Ukraina prowadzi walkę z okupantem rosyjskim nie zapominamy o Polakach mieszkających za wschodnią granicą. Pomocy udzielamy każdemu, kto zdecydował się na ewakuację i przyjazd do Polski. Nie tylko Polakom czy posiadaczom Karty Polaka. Liczę, że również Państwo w swoich lokalnych środowiskach jesteście gotowi i otwieracie się na potrzeby każdego, kto został doświadczony bezprecedensową agresją Rosji bądź przymuszony do uchodźstwa.

Szanowni Państwo,

majowe święto w sposób szczególny łączy nas, Polaków, i uprzytamnia żywotność środowisk polskich poza granicami kraju oraz wartość wspólnoty. Dlatego składając najgorętsze życzenia pragnę podziękować za dotychczasową postawę, każdą aktywność, wszystkie działania i inicjatywy oraz dotychczasowe partnerstwo. Obyśmy w nadchodzących miesiącach nadal tak wspaniale i z serca – polskiego serca! – mogli szczycić się „genem solidarności” i pomagać innym, a wszystko to czynić w duchu narodowej tradycji prawd i wartości fundamentalnych. Pokażmy naszą jedność i solidarność pod wspólnym szyldem #BiałoCzerwonaŁączy – zachęcam tutaj do włączenia się w akcję Ministerstwa i oznaczenie swoich zdjęć w mediach społecznościowych właśnie tym opisem. Niech kolory biały i czerwony pokażą, że jesteśmy dumni z przynależności do narodu polskiego.

Wszystkim Rodakom żyjącym poza granicami Polski życzę wszelkiej pomyślności, radości z każdego dnia oraz wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Oby polska tożsamość było dla Państwa powodem do dumy i źródłem inspiracji.

Viva Polonia!

Szymon Szynkowski vel Sęk

Sekretarz Stanu ds. polityki europejskiej, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej

Informnacja ze strony: https://www.gov.pl/web/wlochy/zyczenia-kierownictwa-msz-z-okazji-dnia-polonii-i-polakow-za-granica-i-dnia-flagi-rp

Share: