Skip to content

KONKURS „Kocham Polskę – BÓG, HONOR, OJCZYZNA”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie młodzież tworzącą środowiska polonijne, młodzież pochodzenia polskiego, mieszkającą za granicą niezależnie od kraju. Uczestniczyć mogą również osoby, które obecnie uczą się lub studiują w Polsce, ale mieszkają za granicą.

Kongres Młodzieży Polonijnej ogłosił organizację dla młodzieży polonijnej konkursu pod hasłem „Kocham Polskę – BÓG, HONOR, OJCZYZNA”. Inicjatywa zakłada aktywizowanie młodzieży, propagowanie wartości patriotycznych oraz rozbudzanie wrażliwości w zakresie historii i kultury.

Organizatorzy konkursu stawiają sobie za cel pogłębianie poczucia bycia dumnym z Polski, pogłębianie wiedzy z zakresu historii kraju, dbanie o dobre imię Polski, dbałość i pielęgnację tradycji rodzinnych Polaków i osób pochodzenia polskiego, troskę o pielęgnację kultury i tradycji polskiej. Inicjatywa ma zachęcać również młodych ludzi do poszerzania zainteresowania i motywacji w poznawaniu historii powszechnej, jak też lokalnych, rodzinnych ojczyzn.

Dla laureatów konkursu są przewidziane atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu oraz bliższe informacje znajdują się na stronie www.ekomaika.pl 

Share: