Skip to content

Pierwsze spotkanie polskich lekarzy i psychologów pracujących we Włoszech

W wydarzeniu wzięło udział niemal 30 medyków różnych specjalizacji z całych Włoch (osoby z północy kraju połączyły się zdalnie). Było ono jednym z etapów prac nad dotarciem do polskich specjalistów i integracją polskiego środowiska medycznego we Włoszech.

Dotychczas zrzeszenie, liczące około 50 osób, ma charakter nieformalny jako platforma wymiany informacji. Trwają jednak rozmowy na temat optymalnej formy jego funkcjonowania. Inicjatywa ma na celu umożliwienie wymiany doświadczeń, wiedzy i kontaktów, wzajemną promocję, oraz realizowanie wspólnych projektów. Istotnym elementem ma być też praca na rzecz Polaków we Włoszech – zarówno tych, mieszkających tu na stałe, jak i turystów, którzy wymagają opieki medycznej a obawiają się bariery językowej.

Dziękujemy za Państwa obecność, a pani doktor Małgorzacie Trawińskiej za koordynację przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że doskonała atmosfera podczas spotkania jest zapowiedzią udanej i owocnej współpracy polskiego środowiska medycznego we Włoszech.

Info ze strony : Pierwsze spotkanie polskich lekarzy i psychologów pracujących we Włoszech – Polska we Włoszech – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Share: