Skip to content

Święto Narodowe w ogrodach Ambasady RP w Rzymie

Uroczystość odbyła się z okazji 231 rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie Konstytucji 3 Maja, którą włoski historyk Marco Patricelli definiuje jako: „Wkład Polski w rozwój cywilizacyjny Europy”.

Uroczystość rozpoczęto chwilą ciszy w intencji ofiar wojny w Ukrainie. Podczas wydarzenia przedstawiono wystawę fotograficzną, przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski i Litwy, poświęconą pomocy udzielanej Ukrainie przez oba kraje. Uroczystości odbyły się pod znakiem solidarności Polski i Litwy z Ukrainą w obliczu inwazji rosyjskiej.
Wspomnienie bitwy o Monte Cassino i „Artystów Andersa”, z których wielu posiadało ukraińskie korzenie w tym Feliks Konarski, autor piosenki „Czerwone Maki” oraz Ireny Anders ps. Renata Bogdańska wzruszyło obecnych gości, szczególnie wykonanie wymownego utworu “Bilet do Lwowa”.

Informacja ze strony: https://www.gov.pl/web/wlochy/swieto-narodowe-w-ogrodach-ambasady-rp-w-rzymie

Share: